Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
2760 Nagykáta Csonka köz 6.
Telefon: (29) 440-254

Érettségi vizsgával kapcsolatos információk

Megosztotta: Gyüre Péter Dátum: 2020-4-20 13:40

A Magyar Közlöny 2020/77. szám alapján az érettségin:
(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését, vagy megváltoztatását azzal, hogy
a). A vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell. Ha a törlést a vizsgajelentkezését elfogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban fogadó intézmény) kérelmezi.
b). A vizsgázó a vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről közép szintre módosítja.
c). A vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.
(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsga jelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020.04.21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

Copyright © 2020
Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola