Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
2760 Nagykáta Csonka köz 6.
Telefon: (29) 440-254

Tájékoztatás!

Megosztotta: Gyüre Péter Dátum: 2020-4-20 19:0

Tisztelt Szülők, Diákok!

A 2020.03.16-án bevezetett tantermen kívüli digitális oktatás a továbbiakban is folytatódik. Mindez nem csupán a közismereti illetve elméleti oktatást, hanem a szakmai gyakorlati oktatást is érinti. Célunk, hogy minden tanuló számára értékelhető legyen, minél kevesebb bukással záruljon a 2019/2020-as tanév, ezért kérem a következők figyelemmel kísérését, betartását!

Valamennyi képzés távoktatás formájában kerül lebonyolításra. A tanulóknak valamennyi pedagógusunk által feladatok kerülnek elküldésre, a tantárgy jellegéből és óraszámából adódóan eltérő rendszerességgel és gyakorisággal. Minden tanulónak kötelessége foglalkozni a tananyaggal, az esetleges online órákon kötelezően részt kell venni! Tanáraink folyamatos konzultációt folytatnak az egyes tanulócsoportokkal, mely kommunikáció elsődleges felülete a KRÉTA, de mindez Messengeren vagy e-mailben, esetleg, a csoport és pedagógus megegyezése alapján egyéb formában is történhet. Mindez igaz a szakmai gyakorlatra is!

A pedagógusok által visszakért feladatokat a tanulók kötelesek a tanár által meghatározott időpontig, a megadott formában vissza küldeni! A pedagógusoknak értékelni, osztályozni kell a tanulók munkáit! Így a vissza nem küldött, későn visszaküldött feladatok értékelhetetlenek lesznek, elégtelen osztályzatot vonhatnak maguk után, mely bukáshoz vezethet! A feladatok elkészítése és visszaküldése kiemelten fontos a végzősök számára, hiszen a szakmai vizsga múlhat rajta!

A tanulói teljesítmények értékelésénél figyelembe vesszük az elvégzett feladatok minőségén kívül, a tanulók feladatvégzési aktivitását is.


Nagykáta, 2020.04.20.
Fehérvári Károly
Igazgató.

Copyright © 2020
Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola