Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola
2760 Nagykáta Csonka köz 6.
Telefon: (29) 440-254


Iskolánk bemutatása

Üdvözöljük a Ceglédi SZC Nagykáta Ipari Szakképző Iskola honlapján.

Iskolánk 1958-ban jött létre a régi ipartestületi épületben, valamint a kántoriskolában. Kezdetben 3 tanterem állt tanulóink rendelkezésére. Intézményünk életében az 1970-es év hozott újabb fordulatot, amikor új épületbe költöztünk. Épületegyüttesünk végleges formáját 1990-ben nyerte el, amikor 7 új tanteremmel bővültünk. Iskolánk fő profilját a szakképzés adja, mely keretein belül szakmai bizonyítványt, valamint érettségi bizonyítványt szerezhetnek tanulóink. 2003-ban bekapcsolódtunk a biztonságos iskola programba, melynek során rendőrségi szakemberektől hallgatnak diákjaink különböző témákban előadásokat. 2006-tól részt vettünk az Szakiskolai Fejlesztési Program II.-ben, melynek eredményeként módszertani és eszközfejlesztés történt. Pedagógusaink, továbbképzések keretében elsajátították a kooperatív oktatás, differenciált oktatás módszereit, valamint a korszerű IKT eszközök használatát. Az eszközfejlesztések során a szakmai gyakorlat biztosításához a mai kor követelményeinek is megfelelő korszerű eszközök beszerzésére kerülhetett sor. Intézményünk részt vett a 10 és 20 hónapos felzárkóztató képzésben, melynek utolsó évfolyama a Köznevelési Törvény által hozott változások következtében a 2012-2013-as tanévben indulhatott. Ezt váltotta fel intézményünkben a Köznevelési Hídprogram, majd a Szakképzési Hídprogram.
2013. január 1-től iskolánk fenntartását Nagykáta Város Önkormányzatától átvette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerülete, majd 2015. július 1-től a Nemzetgazdasági Minisztérium. Így iskolánk jelenleg a Ceglédi Szakképzési Centrum tagintézményeként folytatja működését.

Copyright © 2020
Ceglédi SZC Nagykátai Ipari Szakképző Iskola